Fri frakt över 800kr

Fri frakt över 800kr 

Royal Swedish

Hyr bikupa

Hyr eller sponsra en bikupa

Vill du eller ditt företag vara med och sponsra ett bisamhälle?
Vi på Royal Swedish Honey AB hyr ut bikupor och bisamhällen till företag, bostadsrättsföreningar, kommuner och andra organisationer som vill utveckla sitt miljöarbete och sin miljöprofilering på ett konkret sätt. En bikupa i nära anslutning till kontoret, arbetsplatsen eller bostadsområdet skapar fascination och engagemang för bin och biologisk mångfald bland medarbetare, kunder och allmänhet. Att hyra ett bisamhälle bidrar till hållbar utveckling genom att öka pollineringen i ert närområde och främjar därmed närproduktionen av livsmedel. Dessutom har ni ”egna” produkter att förse era anställda eller kunder med.

På så vis bidrar ni till att sprida kunskapen om honungsbiets betydelse och en bättre pollinering och genom det en ökad biologisk mångfald i Västra Götaland.

Vi åtar oss all skötsel av bikuporna, skördar honung och tappar på burkar. Utplaceringen sker på företagets egna områden, parker eller fastigheter. I de fall företag vill bidra till en bättre miljö men inte är belägna i ett passande område så tillhandahåller vi uppställningsplatser.

Vi sköter om drift och underhåll av kuporna. Honungen som kuporna genererar tillfaller företaget om inget annat avtalats. Er honung särbehandlas genom hela processen, vilket gör den producerad i ert närområde.

Vill ni ha er egen logga på etikett eller har andra önskemål så kommer vi överens om detta. Kontakta oss för offert och priser.