Fri frakt över 800kr

Fri frakt över 800kr 

Royal Swedish

Köpa Bin

Bisamhälle

har bildats året innan under sommaren och höst med ny Buckfastdrottning och är invintrad med Bifor och sitter på LN ramar. Det ingår bisamhälle och ramar men inget kupmaterial.
Tillgängliga from slutet av april månad.
Leverans senast slutet av maj. Levereras på ramar, LN
Bör reserveras i god tid. Allt efter tillgång.
ProduktionsSamhälle Förboka 

Pris. 3500 kr 

Avläggare

Vi erbjuder  ett bisamhälle   på  LN med årets Buckfastdrottning. En avläggare består av 3 ramar yngel, 2 ramar foder, 5 nya mellanväggar och en nyparad drottning. Du tar med bikupan till oss när du hämtar avläggarna. Bikupa ingår inte i priset. Leverans sker i juli månad efter överenskommelse. 

Pris. 2500 kr 

Förboka